Soubory v cloudu

Délka kurzu 6 min. 15 s.
HODNOCENÍ ZÁKAZNÍKŮ

Soubory v cloudu

Co je to cloud, jaké jsou výhody a nevýhody?

Kurz Soubory v cloudu je praktický průvodce problematikou práce se soubory a cloudovými službami. Uživatel pochopí, jak cloudové služby fungují a jaké možnosti nabízejí.

Cílem kurzu je vysvětlit uživateli princip fungování cloudových služeb a vysvětlit možnosti, které mu  využívání těchto nástrojů přinese. V závěru kurzu je i představení jednotlivých služeb.

x
x