← Na předchozí stranu

Co je pozitivní digital employee experience a employee choice

7. března4 min čtení

Pozitivní digital employee experience a employee choice jsou koncepty, které přímo ovlivňují produktivitu, spokojenost a loajalitu zaměstnanců.

Jak mohou HR týmy tyto principy efektivně implementovat a vytvářet prostředí, kde technologie slouží lidem, a ne naopak?

Definice konceptů

Pozitivní digital employee experience znamená vytváření uceleného, plynulého a příjemného digitálního pracovního prostředí.

To zahrnuje vše od snadného přístupu k potřebným nástrojům a informacím přes intuitivní digitální procesy až po podporu při řešení technických problémů a systematické vzdělávání v digitálních dovednostech.

Cílem je minimalizovat frustraci z technologií a umožnit zaměstnancům, aby se mohli plně soustředit na svou práci.

Employee choice odkazuje na možnost zaměstnanců vybrat si technologie a nástroje, které preferují a které nejlépe odpovídají jejich pracovnímu stylu a úkolům.

Tento přístup podporuje nejen osobní produktivitu, ale také zvyšuje spokojenost a angažovanost v práci.

Význam digitálních dovedností

Klíčem k úspěšné implementaci těchto konceptů je nejen poskytnutí správných nástrojů, ale především zajištění, aby zaměstnanci tyto nástroje uměli efektivně využívat.

Digitální dovednosti se stávají stejně důležitými jako odborné znalosti v konkrétním oboru.

HR týmy by měly identifikovat slabá místa a nedostatky v digitálních dovednostech a aktivně na nich pracovat prostřednictvím cílených vzdělávacích programů.

Role digitálních ambasadorů

Digitální ambasadoři hrají klíčovou roli ve vzdělávání a podpoře zaměstnanců.

Jsou to ti, kdo sdílejí osvědčené postupy, nabízejí pomoc při technických problémech a jsou ostatním příkladem a pomáhají v úspěšné digitální transformaci.

HR týmy by měly podporovat vytváření sítě těchto ambasadorů, kteří mohou působit jako most mezi technologiemi a jejich uživateli.

Výhody pro zaměstnance i organizaci

Zaměstnanci, kteří jsou vybaveni potřebnými digitálními dovednostmi a mají možnost výběru nástrojů, jsou nejen produktivnější, ale také šťastnější a ve své práci se dovedou lépe realizovat.

To má přímý dopad na celkový úspěch organizace, její inovační kapacitu a schopnost přizpůsobit se rychle měnícímu se trhu.

Procesy vzdělávání a systematický přístup

Přechod k pozitivní digital employee experience a employee choice není jednorázovým úkolem, ale neustálým procesem.

Zásadní je pojmout vzdělávání zaměstnanců systematicky, s důrazem na kontinuitu a adaptabilitu.

V tomto kontextu přichází s klíčovým řešením Digiskills assessment – osvědčený způsob, který umožňuje identifikovat, kde se nacházejí slabá místa v digitálních dovednostech a kde naopak existuje potenciál pro rozvoj digitálních talentů a ambasadorů.

Význam Digiskills assessmentu

Digiskills assessment slouží jako vstupní bod, který pomáhá HR týmům a vedoucím pracovníkům pochopit aktuální stav digitální gramotnosti v organizaci.

Assessment poskytuje ucelený přehled o silných stránkách a oblastech, které vyžadují zlepšení.

Díky tomu je možné vytvořit personalizované vzdělávací plány, které zohledňují individuální potřeby a cíle zaměstnanců.

Personalizované vzdělávací cesty

Na základě výsledků Digiskills assessmentu lze navrhnout personalizované vzdělávací cesty, které vedou k posílení digitálních dovedností v celé organizaci.

Tyto cesty by měly zahrnovat širokou škálu metod a formátů vzdělávání – od online kurzů, přes workshopů a webinářů, až po cílený mentoring.

Důležité je poskytnout zaměstnancům příležitosti k učení ve flexibilní formě, která nejvíce vyhovuje jejich preferencím a pracovním požadavkům.

Rozvoj digitálních ambasadorů

Identifikace a rozvoj digitálních ambasadorů je dalším krokem, který přirozeně vyplývá z Digiskills assessmentu.

Zaměstnanci s vysokým potenciálem a zájmem o digitální technologie mohou být vybráni k dalšímu rozvoji, aby se stali lídry a mentory v oblasti digitálních dovedností.

Vytváření sítě těchto ambasadorů podporuje kulturu sdílení znalostí, vzájemné pomoci a inovace.

S Digiskills je všechno možné

Přístup ke vzdělávání v digitálních dovednostech by měl být dynamický a přizpůsobivý, s důrazem na dlouhodobý rozvoj a zapojení zaměstnanců.

Digiskills assessment a vůbec celkový přístup Digiskills k firemnímu vzdělávání umožňuje organizacím efektivně sledovat moderní trendy a systematicky rozvíjet dovednosti svých zaměstnanců a budovat silný tým digitálních ambasadorů.

Pozitivní digital employee experience a employee choice nejsou jen buzzwordy, ale jsou zásadními pilíři moderního pracovního prostředí.

Pro HR týmy to znamená neustálou práci na rozvoji digitálních dovedností, podporu flexibility a vytváření kultury, kde technologie slouží lidem k dosažení jejich nejlepších výkonů.

V digitálním věku je toto klíčem k udržitelnému růstu a konkurenceschopnosti organizací.

← Na předchozí stranu

Aplikace pro práci z domu, bez kterých to nepůjde
Produktivita

Aplikace pro práci z domu, bez kterých to nepůjde

Přesunula se vaše práce do domovů a ptáte se, jak pracovat efektivněji a lépe? V tomto článku vám…

Číst více
3. září 5 min čtení
Succes story: Digitální akademie v Accolade Holding
Případové studie

Succes story: Digitální akademie v Accolade Holding

Naučit zaměstnance pracovat s nástroji Microsoft 365, proškolit je v kyberbezpečnosti a otevřít jim…

Číst více
8. listopadu 2 min čtení
Děti v digitálním světě: průvodce pro rodiče 
Webináře

Děti v digitálním světě: průvodce pro rodiče 

Digitální technologie mají děti často lépe „zmáknuté“ než kdejaký dospělý, ale přesto je zapotřebí…

Číst více
7. července 3 min čtení