← Na předchozí stranu

Co potřebuje projektový manažer v době AI

12. ledna3 min čtení

Role projektových manažerů se s nástupem agilních metodik a AI vyvíjí. Nástroje umělé inteligence zde sehrávají důležitou roli – ale stejně jako v jiných oborech jde o užitečného pomocníka, nikoliv o všespásné řešení.

Klíč k úspěchu totiž spočívá v tom, jak se projektoví manažeři k těmto a dalším moderním nástrojům a postupům postaví.

Projektové řízení je komplex na sebe navazujících a vzájemně souvisejících procesů. Nejde jen o koordinaci úkolů, jak se mnozí domnívají.

Projektový manažer vyniká zejména uměním komunikovat a tlumočit byznysové potřeby tak, aby na jejich základě vzniklo uchopitelné a srozumitelné zadání.

Projektový manažer musí také umět budovat a udržovat mezilidské vztahy, které jsou nezbytným předpokladem dobře fungujícího týmu.

Trendy a výzvy v projektovém managementu 📈

Mezi největší výzvy projektového managementu v době AI patří snaha zaintegrovat AI agenty do běžné rutinní práce.

Dále samotná tvorba zadání a komunikace se zadavateli i napříč týmem, což je klíčové pro úspěch každého projektu.

Stejně tak motivace lidí, která se pochopitelně mění s tím, jak se mění naše pracovní prostředí a zvyklosti.

Nastavení správné komunikace se v době hybridních a remote týmů rovněž stalo velkou výzvou, které projektoví manažeři čelí.

S tím úzce souvisí také počítačová gramotnost a potřeba jejího zvyšování s tím, jak narůstá množství aplikací, které ke své práci používáme.

Proto je důležitý digitální mindset a jeho správný rozvoj – ochota učit se pracovat s novými nástroji a dokázat je správně používat se stává důležitým předpokladem rozvoje, pokroku a úspěchu každého projektového manažera.

Dovednosti moderního „projekťáka“ 💪🏻

Projektový manažer dnes potřebuje široký záběr a své kompetence musí neustále rozvíjet. Musí být zdatný v oblasti technických dovedností – vědět, jak plánovat, jak pracovat s riziky, jak formulovat zadání.

Důležité jsou rovněž behaviorální kompetence – komunikace, vedení porady, vyjednávaní a vhled do byznysových procesů.

Všechny tyto oblasti se přitom navzájem doplňují a je nezbytné je neustále revidovat.

Je zapotřebí sebereflexe a hodnocení – a pokud hledáte způsob, jak zhodnotit svoje dovednosti a kompetence, podívejte se na www.shine.cz, kde si můžete otestovat, jak přistupujete k řízení projektů a najít další inspiraci a zdroje, jak se zlepšit své dovednosti.

Co AI umí a s čím „projekťákům“ pomůže 🤖

Nástroje gen-AI a AI chatboti jsou pro projektové manažery skvělými asistenty. Existuje řada úkonů, které AI dokáže odbavit za zlomek času, čímž uvolňuje ruce projektovým manažerům, aby se mohli soustředit na důležitější činnosti.

Přepisy záznamů z porad, sumarizace textů, překlady, práce s nestrukturovanými daty nebo analýza dat – to vše AI pohodlně zvládá.

Stejně tak AI dokáže nastartovat tvůrčí proces coby kouč nebo může zastat roli oponenta při diskuzi. Skvěle se AI chatboti hodí také pro brainstorming.

A navíc v době, kdy jsou normou hybridní a remote týmy je AI chatbot neustále po ruce, a to kdykoliv a kdekoliv.

Vzdělávejte se 📖

Neustále se vzdělávat a rozvíjet své dovednosti je (nejen) pro projektové manažery důležité. K dispozici je řada kurzů, které si můžete procházet dle vlastního tempa.

A stačí začít zlehka, například osvojit si dostupné digitální nástroje pro spolupráci a naučit se vybudovat funkční ekosystém, který vám umožní efektivně komunikovat a spolupracovat se svým týmem.

Následně můžete přistoupit ke specializovaným kurzům pro projektové manažery – inspirovat se můžete opět u společnosti Shine, která tyto programy nabízí.

Vzájemné sdílení zkušeností a debata vám může dát cenné impulzy pro další rozvoj. Navazujte proto hodnotné kontakty, inspirujte se navzájem a pravidelně diskutujte o svých pokrocích, úspěších i neúspěších s ostatními. Skvělou platformou je pro tyto účely Projektový kruh 5.0 společnosti Shine.

Zdroj: Shine Consulting

← Na předchozí stranu

Využití AI v oblasti HR: Šikovně a prakticky
HR

Využití AI v oblasti HR: Šikovně a prakticky

Personalisté mají dnes na svých bedrech řadu aspektů firemního života – už nejde (a vlastně nikdy…

Číst více
25. července 4 min čtení
Digitální bezpečnost #1: Jak na autentizaci a silná hesla
Buzzwords

Digitální bezpečnost #1: Jak na autentizaci a silná hesla

V nadcházejícím seriálu věnovaném bezpečnosti (nejen) na internetu se v příštích dvou měsících…

Číst více
23. srpna 7 min čtení
Success story: Prvá stavebná sporiteľňa a efektivní spolupráce v M365
Případové studie

Success story: Prvá stavebná sporiteľňa a efektivní spolupráce v M365

Cesta PSS od zavedení nástrojů M365 a Digiskills assessmentu po úspěšné používání Microsoft 365 je…

Číst více
20. února 3 min čtení