← Na předchozí stranu

Jak jste na tom s digitálními dovednostmi?

30. dubna12 min čtení

Co jsou to digitální kompetence

Pod pojmem digitální kompetence si určitě dokážete představit ledaccos. Fantazii se přece meze nekladou. Když si odpustíme veškeré definice (ty ať bují na jiných místech internetu) a vezmeme to hezky česky a lidsky, pak můžeme říct, že digitální kompetence znamenají schopnost rozumět digitálnímu světu a umět v něm fungovat.

5 oblastí x 3 úrovně digitálních kompetencí

Stále hodně vágní vysvětlení? Souhlasím. Pojďme to zkonkretizovat. Digitální kompetence se rozpadají do pěti základních okruhů dovedností: zpracování informací, komunikace, vytváření digitálního obsahu, bezpečnost a řešení problémů. Jde tedy o to, zda excelujete, jste průměrňáci nebo naopak propadáte v těchto pěti klíčových sférách.

Máte se bát o své místo?

S největší pravděpodobností se pod vámi židle ještě bezprostředně netřese, ale citlivé osoby můžou už teď zaznamenávat drobné záchvěvy, kterými se ozývá budoucnost. Budoucnost práce. A pokud je práce součástí vašeho života, tak je to i vaše budoucnost. Leda, že pomýšlíte na to, že byste se odstěhovali do lesů a prožili návrat k přírodě. I taková reakce je přirozená a osobně vzdávám hold těm, kdo digitalizaci takto utečou. Většina z nás ale bude muset čelit požadavkům digitálního světa tváří v tvář. Mě ani vás nevyjímaje.

Trocha statistik rozhodně neuškodí. Abychom se zase po chvíli rozjímání dostali ke konkrétním věcem.

Dle čísel uváděných OECD, více než 95 % zaměstnanců v korporacích a velkých firmách potřebuje ke své práci internet jakožto esenciální předpoklad podávání jejich pracovního výkonu. Tam už prostor pro další vývoj moc není, když si uvědomíme, že do těch zbylých pěti procent spadají údržbáři, uklízečky a další profese, které nevyžadují kvalifikovanost v tomto směru. Nic proti nim, bez nich by byl svět o dost méně přežitelným místem. Znamená to ale, že nejvíce změn se uděje právě u těch, kteří jsou už dnes nuceni digitální technologie používat. A nepůjde to jinak, než své digitální dovednosti rozšiřovat a prohlubovat. To říkám naplno hned teď.

OECD odhaduje, že téměř 10 % pracovníků je v současné době na pracovních pozicích, které by mohly být plně nahrazeny stroji, a celá čtvrtina zaměstnaných vykonává práci, ve kterých může být vysoké procento činností (50–70 %) automatizováno. Roboti na scénu? Zhmotnění Čapkovy vize? Možná od toho nejsme tak daleko, možná jedna či dvě generace a realita práce se změní od základů.

V tuto chvíli nemá smysl panikařit. V dohledné budoucnosti to bude nevyhnutelně znamenat “pouze” to, že do popředí se dostanou ti, kdo mají nejen rozsáhlé hard skills ve smyslu technické a odborné dovednosti, ale mají vynikající dovednosti v oblasti zpracování informací, kompetence týkající se spolupráce, sdílení informací, prezentování, poskytování poradenství, samostatné práce, vedení a řešení problémů.

A jsme u jádra pudla. V průměru je více než 40 % lidí, kteří digitální technologie využívají každodenně, ale přitom nemají potřebné dovednosti pro to, aby je používali efektivně. Mileniálové jsou na tom samozřejmě lépe než starší lidé. Když se opět podíváme na reálná čísla, 42 % pracovníků mezi 25 a 34 lety je schopno vykonávat složitější pracovní činnosti, které vyžadují využívání konkrétních aplikací (například tvorbu a využití online formuláře), ve věkové skupině 55–65 let má ale tuto digitální dovednost pouze 1 z 10. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že většina lidí v produktivním věku ovládá technologie, existuje stále velký podíl zaměstnanců s nedostatečnými digitálními kompetencemi. Do jakých řad se přiřazujete vy?

Zdroj statistik: provzdelavani.nuv.cz

Ale už jsme se toho okolo digitálních kompetencí nachodili dost, pojďme se na tu horkou kaši vrhnout...

Jaká je úroveň vašich digitálních dovedností? Kde je prostor pro zlepšení? Jste zelenáč, průměrňák nebo profík? Sebereflexi nastavte na ON.

 

Digitální kompetence

1. oblast digitálních kompetencí: zpracování informací

Základní uživatel

Umím vyhledávat informace online s pomocí vyhledavače.

Vím, že ne všechny online informace jsou důvěryhodné.

Umím ukládat soubory či obsah (např. texty, obrázky, hudbu, videa, webové stránky) a poté je opět otevírat či stahovat.

Nezávislý uživatel

Umím používat různé internetové vyhledávače. Při vyhledávání používám některé filtry (např. vyhledávání pouze obrázků, videí, map)

Důvěryhodnost nalezených informací posuzuji tak, že porovnávám různé zdroje

Informace metodicky třídím s využitím souborů a složek, abych je později snadno našel. Uložené informace a soubory zálohuji.

Pokročilý uživatel

K nalezení důvěryhodných informací na internetu umím používat pokročilé vyhledávací strategie (např. vyhledávací operátory).

Umím používat webové služby poskytující aktualizovaný obsah (jako třeba RSS kanály), abych měl ty nejnovější informace z oblastí, které mě zajímají.

Umím vyhodnotit platnost a věrohodnost informací s pomocí řady kritérií. Mám přehled o nejnovějším vývoji v oblasti vyhledávání informací, jejich ukládání a získávání.

Informace nalezené na internetu umím ukládat v různých formátech. Umím využívat cloudové služby.

Úroveň digitálních dovedností

2. oblast digitálních kompetencí: komunikace

Základní uživatel

Umím komunikovat s ostatními s pomocí mobilního telefonu, internetové telefonie (např. Skype), emailu nebo chatu s využitím základních prvků (např. zasílání hlasových zpráv, SMS, přijímání a odesílání emailů, zasílání okamžitých zpráv).

Umím sdílet soubory a obsah s pomocí jednoduchých nástrojů.

Vím, jak používat digitální technologie pro interakci s institucemi (vlády, banky, nemocnice).
Jsem si vědom, že existují stránky pro networking a online nástroje pro spolupráci.

Jsem si vědom, že při využívání digitálních nástrojů se používají jistá pravidla komunikace (např. při komentování nebo sdílení osobních informaci).

Nezávislý uživatel

Umím používat pokročilé prvky u několika komunikačních nástrojů (např. používání hlasových služeb a sdílení souborů).

Umím používat nástroje pro spolupráci a přispívat např. do sdílených dokumentů či dokumentů, jež vytvořil někdo jiný.

Umím používat některé prvky online služeb (např. veřejné služby, e-banking, online nákupy).

Předávám či sdílím znalosti s ostatními s pomocí online nástrojů (např. prostřednictvím networkingových nástrojů nebo v rámci online komunit).

Jsem si vědom, že existují pravidla pro online komunikaci (,,netiketa") a řídím se jimi.

Pokročilý uživatel

V rámci online komunikace aktivně využívám široké spektrum komunikačních nástrojů (email, chat, SMS, zasílání okamžitých zpráv, blogy, mikroblogy, sociální sítě).

Umím vytvářet a pracovat s obsahem s pomocí nástrojů pro spolupráci (např. elektronické kalendáře, systémy projektového řízení, online korektury, online tabulkové procesory).

V online prostoru jsem aktivní a využívám několik online služeb (např. veřejné služby, e-banking, online nákupy).

U komunikačních nástrojů umím používat pokročilé prvky(např. video konference, sdílení dat, sdílení aplikací).

Test digitálních kompetencí

3. oblast digitálních kompetencí: tvorba obsahu

Základní uživatel

Umím vytvářet jednoduchý digitální obsah (např. texty, tabulky, obrázky, audiosoubory) nejméně v jednom formátu s využitím digitálních nástrojů.

Umím základním způsobem editovat obsah vytvořený jinou osobou.

Vím, že na obsah se může vztahovat autorské právo.

Umím používat a modifikovat jednoduché funkce a nastavení softwaru a aplikací, jež využívám (např. změnit standardní nastavení nastavení).

Nezávislý uživatel

Umím vytvářet komplexní digitální obsah v různých formátech (např. texty, tabulky, obrázky či audiosoubory). Umím používat nástroje/editory pro vytváření webových stránek či blogů s využitím šablon (např. WordPress).

Umím používat základní formátování (např. vkládat poznámky pod čarou, grafy či tabulky) obsahu, jež jsem vytvořil já či jiná osoba.

Vím jak, používat odkazy a citace a jak používat obsah chráněný autorským právem.

Umím základy jednoho programovacího jazyka.

Pokročilý uživatel

Umím vytvářet a modifikovat komplexní, multimediální obsah v různých formátech s využitím řady digitálních platforem, nástrojů a prostředí. Umím vytvořit webové stránky s použitím programovacího jazyka.

Umím používat pokročilé formátovací funkce různých nástrojů (např. funkce mail merge, spojování dokumentů v různých formátech, používání pokročilých vzorců či maker).

Vím, jak fungují licence a autorské právo.

Umím používat několik programovacích nástrojů. Vím, jak navrhovat, vytvářet a modifikovat databáze s pomocí počítače.

Test digitálních dovedností

4. oblast digitálních kompetencí: bezpečnost

Základní uživatel

Svá zařízení umím základním způsobem chránit (např. s využitím antivirových programů a hesel). Vím, že ne všechny online informace jsou důvěryhodné.

Jsem si vědom, že mé online přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) mohou být ukradeny. Vím, že bych na internetu neměl poskytovat své osobní údaje.

Vím, že nadměrné využívání digitálních technologií může mít negativní vliv na mé zdraví. Základním způsobem šetřím energii.

Nezávislý uživatel

Na zařízeních, která využívám pro přístup na internet, jsem nainstaloval bezpečnostní programy (např. antivirový program, firewall). Tyto programy pravidelně používám a aktualizuji.

Pro přístup k zařízením a digitálním službám používám různá hesla, která pravidelně měním.

Umím rozpoznat weby a emaily, které mohou být použity k podvodným účelům. Umím rozpoznat email, jež má za cíl získat citlivé informace (phishing).

Umím utvářet svou digitální identitu online a mám přehled o svých digitálních stopách.

Chápu, že používání digitálních technologií s sebou nese zdravotní rizika (např. ergonomie, riziko závislosti).

Chápu, jakým způsobem technologie pozitivně či negativně ovlivňují životní prostředí.

Pokročilý uživatel

Často kontroluji bezpečnostní nastavení a systémy zabezpečení mých zařízení a/nebo aplikací, jež používám.

Vím, co dělat, je-li můj počítač infikován virem.

Umím konfigurovat či modifikovat firewall a bezpečnostní nastavení na mých digitálních zařízeních.

Vím, jak šifrovat emaily či soubory.

Umím používat filtry nevyžádané pošty.

Informační a komunikační technologie využívám rozumným způsobem, abych se vyhnul zdravotním problémům (fyzickým a psychologickým).

Mám informovaný postoj ohledně dopadu digitálních technologií na každodenní život, online spotřebu a životní prostředí.

Digitální dovednosti zaměstnanců

5. oblast digitálních kompetencí: řešení problémů

Základní uživatel

Umím vyhledávat podporu a asistenci v případě, že se vyskytne technický problém, nebo když používám nové zařízení, program či aplikaci.

Vím, jak řešit některé rutinní problémy (např. ukončit program, restartovat počítač, znovu nainstalovat či aktualizovat program, zkontrolovat internetové připojení).

Vím, že digitální nástroje mi mohou pomoci řešit problémy. Jsem si také vědom, že mají svá omezení.

Jestliže vyvstane technický či netechnický problém, umím ho vyřešit s použitím digitálních nástrojů, jež znám.

Vím, že svoje digitální dovednosti musím pravidelně aktualizovat.

Nezávislý uživatel

Umím řešit většinu nejčastějších problémů, jež se vyskytují při využívání digitálních technologií.

Umím používat digitální technologie při řešení (netechnických) problémů. Umím zvolit vhodný digitální nástroj a vyhodnotit jeho efektivnost.

Umím řešit technologické problémy tak, že prozkoumám nastavení a možnosti programů a nástrojů.

Svoje digitální dovednosti pravidelně aktualizuji . Jsem si vědom svých omezení a snažím se doplňovat si mezery.

Pokročilý uživatel

Umím řešit téměř všechny problémy, jež vyvstávají při využívání digitálních technologií.

Umím vybrat ten správný nástroj, zařízení, aplikaci, software či službu pro řešení (netechnických) problémů.

Jsem si vědom novinek v oblasti technologického vývoje. Chápu, jak nové nástroje fungují.

Své digitální dovednosti často aktualizuji.

Tak co, kde máte své rezervy?

Pokud jste se na hodně místech identifikovali jako základní uživatel, zase netřeba propadat panice. S osvojením si nezbytných digitálních dovedností vám můžeme pomoct.

Odkud ale začít? Co třeba od toho, že si pro začátek zpříjemníte svou každodenní práci.

Jde to, stačí jen vědět, jak na to. A to se dozvíte v našem devítiminutovém video-kurzu.

Jak si zpříjemnit práci

← Na předchozí stranu

Co je pozitivní digital employee experience a employee choice
Buzzwords

Co je pozitivní digital employee experience a employee choice

Ve světě, kde digitální transformace mění naše pracovní návyky, se role HR profesionálů stává…

Číst více
7. března 4 min čtení
Digitální snídaně
Buzzwords

Digitální snídaně

Digitální snídaně je příjemné posezení při zdravém jídle okořeněné směsí know-how od expertů na…

Číst více
21. srpna 1 min čtení
innogy intenzivně podporuje digitální růst svých zaměstnanců
Případové studie

innogy intenzivně podporuje digitální růst svých zaměstnanců

Společnost innogy dává svým zaměstnancům šanci na studium digitálních dovedností a osobního rozvoje…

Číst více
6 min čtení