← Na předchozí stranu

Vzdělávání a digitální transformace

22. října9 min čtení

Zatímco mnoho společností na cestě k digitalizaci upřednostňuje technologie a interní procesy – a to velmi úspěšně – pro řadu z nich je těžké dosáhnout stejných výsledků, co se zaměstnanců týče.

Jedním z klíčových faktorů, který pohání tento lidský prvek digitální transformace, je nabídka vzdělávacích a rozvojových iniciativ, které nejen vzdělávají stávající zaměstnance, ale současně lákají do odvětví nové talenty, po kterých je poptávka. Zde se podíváme na 6 základních způsobů, jak mohou vzdělávací a rozvojové iniciativy pomoci s digitální transformací tak, aby lidé sami rozvíjeli své dovednosti současně s prostředím, ve kterém se nachází. 

1) Pomáhejte s příchodem digitální kultury

Pro organizaci je důležitý okamžik, když lídři přijmou fakt, že digitální transformace není jen technický problém, ale zejména kulturní změna,” říká Ian Rogers, Chief Digital Officer ve společnosti LVMH. 62 % organizací totiž považuje firemní kulturu na cestě k digitální transformaci za hlavní překážku.

Jde hlavně o to, že má-li být vaše digitální transformace úspěšná z dlouhodobého hlediska, je naprosto nezbytné podporovat takovou firemní kulturu, ve které všichni zúčastnění chápou nové metodologie, procesy a způsoby uvažování a ztotožňují se s nimi.

V rámci rozvoje takové kultury, která směřuje k úplné a úspěšné digitální transformaci, je třeba, aby se transparentnost, dobrá komunikace, spolupráce a rozvoj týkaly celé firmy. Před pouhými dvěma roky se komunikační obr Telekom Malaysia Berhad vydal na cestu digitální transformace s hlavním cílem ulehčit život svým zákazníkům. S vědomím, že zaměstnanci budou v tomto procesu hrát stěžejní roli, začala organizace implementovat nástroje umožňující spolupráci, inovaci a podporu podnikatelského ducha.

Více než 50 % zaměstnanců je nyní zapojeno do exkluzivní mediální platformy v rámci služby Yammer a pro každodenní komunikaci se napříč organizací využívá Skype for Business. Kromě toho chytila organizace druhý dech díky posunu směrem k agilnímu způsobu práce a pravidelným poradám mezi odděleními. V důsledku toho patří nyní v Malajsii web společnosti k 12 nejnavštěvovanějším. 

2) Nabízejte možnosti průběžného vzdělávání

Tempo změn souvisejících s digitálním světem je rychlé a neočekává se, že by se brzy zpomalilo. Aby se mohli ubírat k digitálnímu osvícení závratnou rychlostí, potřebují zaměstnanci napříč odděleními přístup k prostředkům a platformám, které jim umožní neustále rozvíjet své dovednosti a také se neustále učit takovým dovednostem, jež jim umožní zůstat v dnešním neuvěřitelně konkurenčním prostředí relevantní a aktuální.

Chtějí-li organizace v digitálním prostředí zůstat konkurenceschopné, musí podporovat kulturu znalostí, sdílení a průběžného učení. 70 % lídrů se domnívá, že v současné době postrádají vedení, dovednosti a obchodní modely, které by mohly svým organizacím přizpůsobit. Když ale svým zaměstnancům nabídnete přístup k platformám, technologiím a učebním plánům, které jim umožní neustálé zvyšování kvalifikace v souladu s novými trendy a technologickým vývojem, můžete se výrazně odlišit od konkurence.

David Willett, korporátní ředitel Open University, vysvětluje: Vytvoření kultury učení může být obtížné a vyžaduje zapojení všech vedoucích představitelů firmy. Investice do širších převoditelných dovedností, jako jsou dovednosti v oblasti řízení a digitálních technologií, jsou pro přežití organizací v budoucnosti rozhodující.”

3) Lákejte nové talenty

Lidé v dnešní době hledají zaměstnání u firem, které nabízejí více než jen práci. Interní kultura spolu s příležitostmi k učení a rozvoji jsou kromě možnosti kariérního postupu pro mnoho potenciálních kandidátů při rozhodování zcela zásadní.

Jsou to zejména mileniálové, kteří pracovní místa s rozvojovými příležitostmi hledají. 59 % z nich uvádí, že při výběru práce jsou pro ně příležitosti vzdělávání a růstu velmi důležité.

Jednou z organizací, která myslí dopředu a která využívá robustní model vzdělávání a rozvoje pro získání špičkových nových talentů, je softwarová společnost ITX Corp. V rámci poslání rozvíjet svou talentovou základnu a kolektivní digitální myšlení, spustila organizace pro své zaměstnance online vzdělávací program, který si řídí sami.

Tato iniciativa nejenže výrazně zlepšila zapojení a výkonnost zaměstnanců, ale tím, že nabídla účastníkům kurzů interní komunikační kanály, které je povzbuzují k tomu, aby sdíleli jak informace o kurzech, jichž se účastní, tak o instruktorech, které doporučují, dokázala společnost ITX přilákat nové talenty tak, že s potenciálními kandidáty sdílela výsledky programu ve formě doporučení a referencí. Výsledek? Kromě úspěchu v oblasti recruitmentu nových zaměstnanců absolvovalo 82 % zaměstnanců alespoň jeden kurz a dohromady proběhlo více než 2 330 výukových hodin.

 

4) Zpřístupňujte technologie všem

Nové technologie a platformy se objevují konstantní rychlostí a pokud společnosti chtějí kultivovat agilní pracovní sílu, musí se ubezpečit, že jsou zaměstnanci schopni z nových technologických trendů či technologického vývoje dostat maximum a využívají nové platformy a metodiky ku prospěchu celé organizace.

Aby kanadská vláda podpořila inovace v národním měřítku, pomohla stávajícím společnostem přijímat nové digitální trendy a současně dala novým inovativním startupům příležitost k rozvoji, investovala přibližně 1 miliardu dolarů do technologií a vytvořila to, čemu říká pět inovačních superclusterů".

Místo toho, aby se soustředila na konkrétní firmy nebo vybírala ty, které považuje za zvlášť vhodné, podporuje kanadská vláda mezi organizacemi spolupráci a propojování zdrojů, infrastruktury a komerčního dosahu s nejmodernějšími kulturami, produkty, službami a inovacemi. V důsledku této iniciativy zjistila společnost MaRS Discovery District, že 53 % z 55 technologických společností sídlících v Torontu zaznamenalo od minulého roku nárůst zahraničních žádostí o zaměstnání. A jelikož je to jen začátek, očekává se v blízké budoucnosti v rámci této rozsáhlé inovace mnohem více pozitivních výsledků. 

5) Pomáhejte objevovat a pečovat o talenty

Vzdělávání má moc nabízet školícím a rozvojovým manažerům nové, inovativní způsoby, jak srovnávat dovednosti svých zaměstnanců a odhalovat skryté talenty, které mohou pomoci zvýšit úroveň dovedností organizace jako celku.

Pokud vytvoříte kulturu průběžného vzdělávání a budete nabízet platformy, podporu a zdroje tak, aby se veškeré úsilí stalo hmatatelnou realitou, budete mít vynikající šanci rozvíjet existující a objevovat individuální talenty, kterých byste si jinak nevšimli.

Když chtěla společnost Canadian Pacifik zlepšit dovednosti svých IT zaměstnanců, spárovala zaměstnance z různých oddělení, a ti se pak účastnili soutěže, ve které odpovídali na otázky založené na znalostech, jež si osvojili v rámci interního vzdělávání a rozvoje. Kromě získání a udržení dovedností bylo cílem zjistit úroveň zapojení zaměstnanců. Tento jedinečný přístup ukazuje, jak lze stávající talenty sledovat, vychovávat a objevovat prostřednictvím interního vzdělávání. 

6) Podporujte inovaci

Průběžné vzdělávání a interní školení mohou sloužit k posílení pracovních sil, což vede ke spolupráci mezi odděleními a týmy. Ta by totiž jinak ani nemusela nastat. Tým zákaznického servisu může např. do marketingového oddělení přinést značné množství informací týkající se zasílání zpráv, person a vývoje obsahu tedy informace, které mohou organizaci pomoci zásadním způsobem zlepšit výsledky v oblasti digitálního marketingu.

Navzdory své kolosální velikosti a rozsáhlé firemní struktuře přijala společnost Nestlé nový způsob technologického myšlení s cílem vytvořit kulturu inovací a naplno vyjít vstříc budoucnosti. Za tímto účelem založila tým a centrum pro digitální akceleraci (DAT digital acceleration team), tj. prostor v rámci svého globálního sídla, kde její zaměstnanci pracují po dobu 8 až 12 měsíců.

Členové DATu se účastní intenzivního vzdělávání a práce na strategických obchodních iniciativách, často se účastní hackatonů a aktivit zaměřených na řešení problémů, aby se mohli podílet na digitálním vývoji společnosti a zároveň získali dovednosti, porozumění a znalosti nutné k optimálními výkonu své role ve společnosti.

Tím, že Nestlé, jež zastřešuje 2 000 mezinárodně uznávaných značek, dala svým společnostem přístup k takovému intenzivnímu vzdělávání, stala se vynikajícím příkladem toho, jak může digitální vzdělávání pohánět inovace.

Myšlenky na závěr

Někdy jsou společnosti zmatené a myslí si, že jejich hlavním cílem jsou tržby, stoupající hodnota akcií nebo něco podobného. Musíte se však soustředit na to, co k těmto věcem vede," říká Tim Cook ze společnosti Apple.

Úspěch digitální transformace vaší společnosti závisí převážně na lidech. Dlouhodobou existenci firmy zaručuje podpora kultury vnitřního rozvoje a průběžného vzdělávání,otevřenost vůči vznikajícím platformám a technologiím, podpora spolupráce a investice do těch správných talentů.


Zdroj: https://digitalmarketinginstitute.com/the-insider/whats-the-impact-of-training-on-digital-transformation 

← Na předchozí stranu

Tabulka prvků Office 365: Jak se neztratit v Microsoftích aplikacích?
Produktivita

Tabulka prvků Office 365: Jak se neztratit v Microsoftích aplikacích?

Ztrácíte se v nabídce aplikací z dílny Microsoftu? Teams, SharePoint, OneNote… Po čem sáhnout?

Číst více
28. dubna 1 min čtení
ČSOB: Banka, která jde dopředu nejen svými službami, ale také v péči o své zaměstnance
Případové studie

ČSOB: Banka, která jde dopředu nejen svými službami, ale také v péči o své zaměstnance

ČSOB nechce být jen bankou, která je pokroková směrem ke svým zákazníkům, pokrok prosazuje i v…

Číst více
9 min čtení
DigiComp 2.0: Jaké jsou vaše digitální kompetence?
Produktivita

DigiComp 2.0: Jaké jsou vaše digitální kompetence?

Jedním z nejlepších přístupů k digitálním kompetencím je Evropský rámec digitálních…

Číst více
17. března 1 min čtení